April

Beste lezers.

Vandaag begint de meivakantie al is het nog april.

Vandaag genoten we de koningsspelen en dit hebben we sportief gevierd met een Clinique Tennis.

De Nederlandse leeuw.
Tennis clinique