Februari 2018

Deze maand hebben we hard gewerkt aan het thema kunst. De kinderen hebben hierbij mooie werkjes gemaakt. Als afsluiting hebben we tijdens een tentoonstelling laten zien wat we het hele thema hebben gemaakt. De kinderen hebben de tentoonstelling zelf aangekleed en alle spullen netjes neergezet. 

De letters die we het afgelopen thema hebben geleerd zijn de letter l, k en de j. Nu zijn we weer verder gegaan met de letter n van neus. De cijfers die we het afgelopen thema hebben geleerd zijn de cijfers 2 ,3 ,4 en 5. Op dit moment hebben we het over het cijfer 6.

Na de vakantie hebben we de eerste week nog geen thema. Daarna gaan we starten met het thema gezondheid.

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en hoop alle kinderen maandag 5 maart weer te zien op school!

Juf van der Rhee