Februari

De teltijger komt regelmatig bij ons in de klas met een rekenprobleem. De kinderen uit groep 2b helpen de teltijger maar al te graag. Ook deze keer kwam tijger weer met een groot probleem. Hij kreeg namelijk visite. Er zouden 3 vriendjes bij hem komen eten. Tijger had hulp nodig bij het dekken van de tafel. Om de beurt mochten de kinderen helpen met het dekken van de tafel. De één moest zorgen dat er genoeg messen op tafel lagen, een ander mocht helpen met het tellen van de borden. Toen de tafel eenmaal gedekt was, mochten er een paar vriendjes van de teltijger aan tafel komen zitten. Er was nog een ander probleem. Het eten wat de teltijger gemaakt had, moest eerlijk verdeeld worden. Dit konden de kinderen al erg goed. Toen de buikjes gevuld hadden, kon er weer worden afgeruimd en hebben we de teltijger weer uitgezwaaid.