Oktober

Beste lezers

In groep leerden we inmiddels al veel letters en woorden en soms een zin. We hebben zelfs al spannende boeken geschreven voor de kinderboekenweek. In de klas lazen we voor de eigen groep in de voorrondes van de grote voorleeswedstrijd in de hal van de school.  

We wandelden een verkeersles in onze eigen wijk.

dans kinderboekenweek
de hoogtepunten van onze verhalen
verkeersles in de wijk